In English

Miljöanpassade tjänsteresor. En kvalitativ studie av privata aktörers resepolicy

Environmental perspective on corporate travel - a qualitative study of the travelpolicy of private actors

Emma Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:104 , 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-04-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 92564

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek