In English

Airborne sound transmission loss of a car firewall: Prediction and study using Statistical Energy Analysis

Stephan Schönfeld
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:101, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-04-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 92563

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek