In English

Airborne sound transmission loss of a car firewall: Prediction and study using Statistical Energy Analysis

Stephan Schönfeld
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:101, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]