In English

Laddningens påverkan på sprängskadeutbredningen

Rock blasting and damage - The relation between the size of the damage zone and the column charge in a Swedish quarry

Marcus Kilebrant ; Thomas Norrgård
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:100, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-04-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 92562

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek