In English

Modellera i 3D med Tekla Structures. Ett konstruktionsprogram anpassat för BIM

Modelling in 3D with Tekla Structures. A construction program adjusted to BIM

Anders Nordstedt ; Mattias Eriksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:98, 2008.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2009-04-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 92561

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek