In English

Sustainability indicators sets for the Göta älv ecosystem and Göteborg urban water system: LCA- based and ecosystem services indicators

Amr El-Abyad
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:97, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-04-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 92559

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek