In English

Anpassade energisystemlösningar för passivhus - med hänsyn till byggnadens värmekapacitet

Adjusted energy system solutions for passive house - concerning the heat capacity in buildings

Jimmy Ivarsson ; Mikael Maliniemi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008: 92, 2008.
[Examensarbete på grundnivå]