In English

Anpassade energisystemlösningar för passivhus - med hänsyn till byggnadens värmekapacitet

Adjusted energy system solutions for passive house - concerning the heat capacity in buildings

Jimmy Ivarsson ; Mikael Maliniemi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008: 92, 2008.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2009-04-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 92558

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek