In English

Kartering av föroreningskällor i urbana avrinningsområden

Mapping outdoor pollutant sources in urban areas

Nabil Alkattan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:70, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-04-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 92557

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek