In English

Arsenikförorenad mark efter träimpregnering : fastläggning, spridning och efterbehandling

Emma Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2008:64, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-04-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 92555

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek