In English

Konceptframtagning av lastbilstrailer i glasfiberkomposit

Concept Development of Truck Trailer made of Fibreglass Composites

Christian Forsberg ; Ulrik Henriksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-04-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 92493

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek