In English

EEG source localization and evolution based on dipole models and particle swarm optimization

Andrea Astarita
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX019/2009, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-04-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 92144

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek