In English

Model in the loop simulation of a hybrid powertrain

Maria-Lisa Huggare ; Tobias Pettersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX010/2009, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-03-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 91941

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek