In English

Temperature modeling and control in SCR-systems for heavy trucks

Rikard Dyrsch ; Carl Moqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX006/2009, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-03-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 91940

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek