In English

Laser assisted camera: Distance measurement using single camera and laser projection in automotive active safety applications

Daniel Andersson ; Martin Tevell
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX003/2009, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-03-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 91939

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek