In English

Mass Customization of Saab's Passenger Car: A Case Study of Research and Conceptual Design

Wei Chen ; Tai Li
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-03-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 91857

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek