In English

Utvecklilng och design av ståstöd för barn med funktionshinder

Development and Design of a Stander for Children with Disabilities

Lars Gäfvert ; Hanne Sundin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-03-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 91735

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek