In English

Improvement of safety features in Crude Distillation Unit (CDU) of oil refinery industry

Yeni Christiani ; Rochim Bakti Cahyono
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-03-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 91603

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek