In English

Modellering av förbränningen i en biobränsleeldad rostpanna

Modelling of the combustion in a grate furnace burning biofuel

Sven Hermansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004. Rapportserie A - Institutionen för energiteknik, Avdelningen för energiomvandling, Chalmers tekniska högskola. , ISSN 0281-0034, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 9086

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek