In English

Förbränning av svartlutdroppar i en sodapanna

Henrik Thunman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1994. 75 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Utveckling av en modell för att beskriva förbränningsförloppet av en svartlutdroppe i en sodapanna.

Nyckelord: svartlut, förbränning, sodapannaPublikationen registrerades 2006-09-19. Den ändrades senast 2015-12-17

CPL ID: 9083

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek