In English

Prerequisites for Coordinated Freight Transportation in Gothenburg City Centre

Syed Imran Hussain ; Stephanie Sinaga
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: coordinated freight distribution, city logisticsPublikationen registrerades 2009-02-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 90487

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek