In English

GIS for Public Transit Planning. Methodology for Improving Accessibility.

Rasa Asauskaite
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: gis, public transport planning,Publikationen registrerades 2009-02-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 90483

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek