In English

Terminal Re-Location Assessment for Rail Combi AB Gothenburg Branch.

Mehmet Erkin Ayvat ; Mahmut Kalkan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: rail combi,Publikationen registrerades 2009-02-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 90482

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek