In English

Incentives and means of control for long-term freight cooperation systems in urban areas. "Decouple transportation work from traffic work-doing more with less."

Magnus Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2003.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: logistic, decouple, transportationPublikationen registrerades 2009-02-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 90481

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek