In English

Assessments of the 2-depot solution for Danzas in Gothenburg

Ludivine Génin ; Jean-Ferréol Ruph
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2002.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: logistic, depot, distributionPublikationen registrerades 2009-02-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 90480

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek