In English

Public transportation planning and the prerequisites ffor implementing a metro bus system in Hanoi.

Chieu Nguyen Quang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2001.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Metro bus, transportation planning, implementingPublikationen registrerades 2009-02-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 90478

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek