In English

Business Possibilies out of an Innovative Bus Rapid System based on the Curitiba Case

Victor H. Castillo G. ; Ricardo Rodrigues O.
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2000.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Metro bus, Curitiba,Publikationen registrerades 2009-02-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 90475

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek