In English

A study of reverse logistics in the electronics industry

Vanja Brusell Winblad ; Lina Öhman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2009:005, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-02-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 90431

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek