In English

Research on the establishment of International Shipping Center in Shanghai.

Shao Wenping
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1997.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2009-02-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 90412

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek