In English

Watershed segmentation and tracking of neural stem cells in DIC time-lapse sequences

Jonas Wallentin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 8966

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek