In English

Compliance measurements of natural and tissue engineering blood vessels

Torbjörn Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 8959

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek