In English

Design av en inbjudande papperskorg med syfte att minska nedskräpningen i Göteborg

Design of an inviting litter bin with purpose to decrease littering in Göteborg

Jenny Bjursten ; Joanna Mårtensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-02-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 89538

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek