In English

Användning av DMU-strukturer inom V-PDM vid Volvo Trucks

Usage of DMU structures and the relation to V-PDM within Manufacturing at Volvo Truck Corporation

Anna-Cecilia Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-01-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 89375

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek