In English

Analys och utveckling av boggi till ramstyrd dumper

Analysis and development of bogie to an articulated hauler

Tommie Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-01-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 88520

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek