In English

Case Study on varying mechanical Level of Automation in an Assembly System at Bosch Rexroth

Anna Bergmann
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-01-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 88519

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek