In English

Calibration of reverberation chamber for wireless measurements: Study of accuracy and characterization of the number of independent samples

Elena Pucci
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX087/2008, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-01-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 87946

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek