In English

Evaluation of an indoor ultra-wide band space-variant channel model for multi-antenna systems

Desiree Nebra Bordeje ; Godfrey Okeke Obumneme
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX053/2008, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]