In English

Evaluation of an indoor ultra-wide band space-variant channel model for multi-antenna systems

Desiree Nebra Bordeje ; Godfrey Okeke Obumneme
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX053/2008, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-01-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 87889

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek