In English

Tracking down methods and pre-processing of the eye iris image for a biometric recognition system

Alonso Alipio Luis Gonzalez
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX052/2008, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-01-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 87886

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek