In English

Hybrid powertrain control - A predictive real-time energy management system for a parallel hybrid electric vehicle

Thomas Lundberg ; Joakim Persson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX029/2008, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-01-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 87881

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek