In English

Optimization of the radiator pre-assembly workstation at Volvo Cars

Saman Sandy ; Anders Perntz
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2008:122, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-01-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 87754

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek