In English

En numerisk modell för dynamisk simulering av flyktiga organiska kolväten i inomhusluften

A Numerical Model for Dynamic Simulations of Volatile Organic Compounds in Indoor Air

Henrik Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004. 71 s. Examensarbete - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för byggnadsteknologi, Byggnadsfysik, ISSN 9553314; E-04:01, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-09-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 8755

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek