In English

Värdeflödesanalys på lab.gruppen

Value stream mapping at lab.gruppen

Christian Djäknegård ; Anders Runesson ; Tobias Thoresson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2008:078, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-01-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 86973

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek