In English

Kostnadsanalys för RFID implementering inom bagagehanteringssystemet på Landvetter flygplats

Magnus Gunnarsson ; Andreas Carlén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2008:086B, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-01-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 86793

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek