In English

A methodology for evaluation and comparison of efficiency in material flow

Anna Belfrage ; Martin Bernin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2008:119, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-01-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 86785

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek