In English

Green logistics at SCA personal care

Raising environmental awareness focusing on transatlantic flows

Niclas Alfinsson ; Mikael Augustsson ; Erik Rökaas
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2008:080, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-01-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 86781

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek