In English

Inventory turnover strategies for IKEA´s customer distribution centre

Antonio Mendez Sota
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-01-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 86767

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek