In English

Design - a strategy for innovation in small and medium sized companies

Anna Yström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2008.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2009-01-14. Den ändrades senast 2014-09-02

CPL ID: 86427

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek