In English

Effect of peptide functionalized Poly(L-lysine)-grafted-poly(ethylene glycol) based co-polymers on bacterial adhesion

Maddikeri Raghavendra Raj
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 8625

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek