In English

Neural stem cells attachment to PLL-g-PEG functionalized with the IKVAV sequence

Marta Bally
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 8624

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek