In English

Topographical Characterization of Bone Anchored Implants

Bashar Abdul Sater
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 8622

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek