In English

Cartilage tissue engineering: Bone marrow stromal cells and shrinkage of hyaluronic acid and fibrin-based scaffolds

Sanja Kurdia
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 8621

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek