In English

QCM-D Study of Viscoelastic Properties and the Nematic-Isotropic Phase Transition in Thin Liquid Crystal Films

Christoph Langhammer
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 8617

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek